Ο Χρόνος

“Το παρελθόν είναι μια αναδιατύπωση. Το μέλλον είναι μια ψευδαίσθηση. Ο κόσμος δεν κινείται μέσα στο χρόνο σαν να ήταν μια ευθεία γραμμή, προχωρώντας από το παρελθόν στο μέλλον. Αντίθετα, ο χρόνος κινείται μέσα και δια μέσου μας, σε ατελείωτες σπειροειδές καμπύλες. Αιωνιότητα δεν σημαίνει άπειρος χρόνος, αλλά διαχρονικότητα. Εάν θέλετε να ζήσετε την αιώνια φώτιση, βγάλτε το παρελθόν και το μέλλον από το μυαλό σας και μείνετε μέσα στην παρούσα στιγμή.”

– Σαμς Ταμπριζι

Δημοσιεύθηκε στη Quote