Τα Μετα-Πιστεύω ή Μετα-Πεποιθήσεις

Οι σκέψεις μας, οι αποφάσεις μας, η ζωή μας καθορίζονται από τις πεποιθήσεις μας. Αυτές οι πεποιθήσεις ή “πιστεύω”, είναι προϊόν των παιδικών μας χρόνων. Είναι ιδέες που ασπαστήκαμε είτε άθελα μας είτε δια της βίας, ή μετά από πολλές επαναλήψεις και εμπέδωσης από την οικογένεια μας, τους φίλους μας, το σχολείο μας και γενικότερα τη κοινωνία όπου μεγαλώσαμε. Οι πεποιθήσεις αυτές καθορίζουν με τη σειρά τους το πως βιώνουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από μηχανισμούς του νου που φιλτράρουν εμπειρίες μας και όλα τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε μέσα από τις πέντε μας αισθήσεις. Φίλτρα όπως οι διαστρεβλώσεις, οι γενικεύσεις και οι αφαιρέσεις πληροφοριών που με την εφαρμογή τους επιβεβαιώνονται τα πιστεύω μας. Αυτά με την σειρά τους δημιουργούν τις προκαταλήψεις και τις προτιμήσεις μας. Να σημειώσουμε ότι είναι αρκετά δύσκολο να αναγνωρίσουμε και να αλλάξουμε τις πεποιθήσεις γιατί είναι θεμελιώδεις ιδέες με τις οποίες έχουμε ταυτιστεί πλήρως.

Αν όμως έχουμε την διάθεση και δημιουργήσουμε την κατάλληλη αντίληψη, μπορούμε να αναγνωρίσουμε και να δουλέψουμε με επιμονή και μεθοδικότητα για να αλλάξουμε τα περιοριστικά μας πιστεύω με πιο θετικά και δημιουργικά που να μας εξυπηρετούν πάρα να μας περιορίζουν.

Ένας τρόπος που εφαρμόζεται αφού πρώτα ανακαλύψουμε τι μας προκαλεί ένταση και “δύσκολα” συναισθήματα, είναι η υιοθέτηση των Μετα-Πεποιθήσεων.

Ενώ οι πεποιθήσεις μας δεν έχουν όλες την ίδια αξία, μια μικρή πεποίθηση μπορεί να έχει ασήμαντο αντίκτυπο και μια σημαντική πεποίθηση μπορεί να φέρει επανάσταση στη ζωή μας. Ιεραρχικά, οι Μετα-Πεποιθησεις είναι πιο ψηλά από τις πεποιθήσεις μας. Κάνουν όλες τις άλλες πεποιθήσεις δυνατές. Λειτουργούν σαν βαλβίδα. Όταν ανοίξει αυτή η βαλβίδα, το πεδίο των δυνατοτήτων ρέει ελεύθερα, επιτρέποντάς μας να εκφράσουμε πλήρως τις δυνατότητές μας. Ωστόσο, όταν η βαλβίδα εμποδίζεται, αυτό το πεδίο περιορίζεται. Μόλις εσωτερικευτούν σε βάθος, οι Μετα-Πεποιθήσεις, θα αναδιαρθρώσουν το σύστημα των πεποιθήσεών μας και θα αλλάξουν τα πάντα.

Δημοσιεύθηκε στη Article