Νισάργκαντατα

Αν ήσουν κύμα στον ωκεανό
και άρχιζες να σκέφτεσαι τον εαυτό σου
ως ξεχωριστό,
θα ζούσες στην επιφάνεια,
θα ήσουν δαρμένος
απ’ τον αέρα και την ακτή,
θα έχανες την επαφή
με την πραγματικότητά σου,
που είναι το νερό
από το οποίο είσαι φτιαγμένος.

– Νισάργκαντατα Μαχαράτζ
Δημοσιεύθηκε στη Quote