Τι Είμαι

Είμαι η απρόσωπη επίγνωση πριν από τη σκέψη, το σώμα, τα συναισθήματα, τις αισθήσεις. Είμαι αυτό που γνωρίζει τις εμπειρίες χωρίς να τις έχει ή να επηρεάζεται από αυτές. Η απλή παρατήρηση, η αποδοχή των φαινόμενων ενός ονειρικού κόσμου. Εκείνο που είναι πέρα από την ταύτιση, από τη κρίση, από το κακό ή το κάλο. Η αμέτοχη αποδοχή του ονείρου, το πεδίο προβολής, η αγνή, καθαρή, άγνωστη, μυστηριώδης ενεργεία χωρίς αρχή, χωρίς τέλος. Όλα συμβαίνουν μέσα από μένα. Δεν υπάρχει τίποτε έξω από την επίγνωση γιατί δεν υπάρχει “έξω”. Όλα συμπεριλαμβάνονται ήδη.

– Ανδρέας Αιαρ