Ρούμι

Μην λυπάσε όταν χάνεις κάτι, γιατί ότι χάνεις έρχεται πίσω σε άλλη μορφή.

Τζαλαλουντίν Αλ Ρούμι

Do not be sad about losing anything, for everything we lose comes in another form.

Jalaluddin Al-Rumi