Συναντήσεις Αυτο-Επίγνωσης

Ξυπνάς το πρωί με σκέψεις που πιστεύεις πως είναι δικές σου. Νιώθεις πράγματα που πιστεύεις ότι είναι τα συναισθήματά σου. Οι πιο πολλές σκέψεις και συναισθήματα στην πραγματικότητα δεν είναι δικές σου. Σχεδόν όλα όσα είσαι σήμερα είναι μια έκφραση της κοινωνίας, μέσα από τις πεποιθήσεις που κουβαλούμε και φιλτράρουν την κάθε στιγμή.

Τι υποθέτεις για τη ζωή;
Ποιος είσαι;
Τι είσαι;
Γιατί είσαι εδώ;
Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σου;
Πόση από την καθημερινή σου εμπειρία είναι άμεση γνώση, άμεση εμπειρία του εαυτού σου;

Αυτός που είσαι είναι αυτός που εκφράζεις σε κάθε στιγμή. Αυτό που είσαι είναι ο αμετάβλητος Εαυτός, η πηγή των πάντων, από όπου προκύπτουν και εμφανίζονται όλες οι προβολές της ζωής, η αληθινή πηγή.

Αφήνοντας όλα αυτά που δεν είσαι, απομένεις Εσύ.