Ο Ωκεανός και το κύμα

Υπάρχει μια κυρίαρχη ψευδαίσθηση που υπαγορεύει ότι είμαστε ξεχωριστές οντότητες, διαχωρισμένοι και αναγνωρίσιμοι μέσα από την ταυτότητα μας, την προσωπικότητα και των χαρακτηριστικών μας. Ο νους μέσα από τα προγράμματα …

Από την αντίληψη στη προοπτική

Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, σχεδόν αμέσως, όταν μεταφέρουμε τη προσοχή μας από την αντίληψη μας στη προοπτική. Η εμπειρία που έχουμε για τον κόσμο διαμορφώνεται …

Πληρότητα

Είσαι ήδη πλήρης, ακέραιος, η ουσία σου είναι η αγάπη και η αγάπη μόνο. Δεν χρειάζεται να καταβάλεις καμία προσπάθεια για να γίνεις αυτό που ήδη είσαι. Αυτό που χρειάζεται …

Έλξη προς την ισορροπία

Η ισορροπία προϋποθέτει την προσπάθεια που χρειάζεται όταν δυο αντίθετες δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες και χρειάζεται μια συνεχείς και εναλλασσόμενη ‘εξίσωση’ όπου οι δυνάμεις ενισχύονται και εξουδετερώνονται. Οι αντίθετες δυνάμεις είναι …

Ταξίδι στην Ολότητα

Υπάρχει μια ιδέα που ίσως αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε τον κόσμο. Ας φανταστούμε να μπορούσαμε να δούμε τη ζωή όχι ως μια σειρά από ασπρόμαυρα σενάρια, αλλά ως ένα …

Ερωτήσεις προτροπής αυτο-στοχασμού

Ερωτήσεις αυτοαναζήτησης είναι ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί και μας προτρέπουν να αυτο-στοχαστούμε. Μας ωθούν να εξετάσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των σκέψεων, των συναισθημάτων, των εμπειριών και των κινήτρων …

Τι μας κρατά κολλημένους

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κρατηθούμε κολλημένοι. Πρώτον, να εστιάσουμε σε πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Με αυτό τον τρόπο λειτουργούν οι ειδήσεις που παρουσιάζουν, επιλεκτικά και με υπερβολή, …