Αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε ότι όλος ο κόσμος είναι μέσα μας, μέσα από την προοπτική μας και μέσα στην καρδιά μας. Για να μπορέσουμε να βρούμε ηρεμία, πρέπει πρώτα να είμαστε σε ειρήνη με τον εαυτό μας, και για να απολαύσουμε αληθινά τη ζωή, πρέπει να απολαμβάνουμε αυτό που είμαστε. Μόλις μάθουμε πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε στη ζωή μας, θα είμαστε πια προστατευμένοι από όλα όσα μας κάνουν να νιώθουμε πως είναι δύσκολο να προχωρήσουμε, ότι με το χάρισμα της αναγνώρισης του εαυτού μας, ακόμα και όταν είμαστε μόνοι, δεν θα νιώθουμε ποτέ μοναξιά.

Οι συναντήσεις αυτοεπίγνωσης δεν έχουν κάποιο συγκεκριμένο στόχο ή αποτέλεσμα. Είναι μια πορεία μέσα από παρουσιάσεις και ερωτήσεων όπου βιωματικά οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκαλύψουν και να συνειδητοποιήσουν όλα αυτά που δεν είναι. Οι συναντήσεις γίνονται μια φορά τον μηνά την πρώτη Πέμπτη του μηνά και διαρκούν μια με μιάμιση ώρα.. Για συμμέτοχη επικοινωνήστε με τον Ανδρέα.