Το παραπανίσιο βάρος μπορεί να προέρχεται από την κακή διατροφή, την καθιστική ζωή, την υπερφαγία ή και για συναισθηματικούς λόγους. Η απελευθέρωση του περιττού βάρους είναι μια διαδικασία που χρειάζεται πάρα πολύ φαντασία και λίγη αυτοπειθαρχία. Οι τεχνικές βασίζονται πάνω σε δοκιμασμένα πρότυπα αλλά και εμπειρίες που αποδείχτηκαν ευεργετικές για τον σκοπό αυτό.

Όταν και μόνο όταν δεσμευτείτε με τον εαυτό σας ότι θέλετε να ακολουθήσετε μια πορεία προς το ιδανικό σας βάρος μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υλοποιήσετε το στόχο σας.

Η διαδικασία γίνεται μέσα από τέσσερεις πρώτες συνεδρίες που η κάθε μια διαρκεί μια ώρα, μια φορά την εβδομάδα και μετά με μια συνεδρία τον μήνα μέχρι την επίτευξη του στόχου. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ανδρέα.