Λίγο ή πολύ, όλοι γνωρίζουμε τις αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσματος αλλά συνεχίζουμε να καπνίζουμε αγνοώντας τις. Εκείνο που συνήθως παραβλέπουμε είναι ότι δεν έχει ούτε καμιά ωφέλεια. Είναι περίεργο όταν το σκεφτούμε, κάνουμε μια δραστηριότητα που δεν έχει καμιά ωφέλεια και ταυτόχρονα έχει επιπτώσεις στην υγειά μας.

Σίγουρα, θα έχετε χίλιους λόγους να σταματήσετε το κάπνισμα άλλα ακόμη δεν το αποφασίσατε.
Όταν είστε έτοιμοι και αποφασισμένοι να απελευθερωθείτε από την συνήθεια αυτή, τότε μπορούμε να υλοποιήσουμε την απόφαση μέσω ενός εξειδικευμένου προγράμματος. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί με τρόπο που απευθύνεται σε όλες τις πτυχές της συνήθειας για εξασφαλισμένη επιτυχία.

Η διαδικασία γίνεται μέσα από τρεις με τέσσερεις συνεδρίες που η κάθε μια διαρκεί μια ώρα, μια φορά την εβδομάδα. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Ανδρέα.