Ο Ωκεανός και το κύμα

Υπάρχει μια κυρίαρχη ψευδαίσθηση που υπαγορεύει ότι είμαστε ξεχωριστές οντότητες, διαχωρισμένοι και αναγνωρίσιμοι μέσα από την ταυτότητα μας, την προσωπικότητα και των χαρακτηριστικών μας. Ο νους μέσα από τα προγράμματα …

Από την αντίληψη στη προοπτική

Μπορούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα, σχεδόν αμέσως, όταν μεταφέρουμε τη προσοχή μας από την αντίληψη μας στη προοπτική. Η εμπειρία που έχουμε για τον κόσμο διαμορφώνεται …

Πληρότητα

Είσαι ήδη πλήρης, ακέραιος, η ουσία σου είναι η αγάπη και η αγάπη μόνο. Δεν χρειάζεται να καταβάλεις καμία προσπάθεια για να γίνεις αυτό που ήδη είσαι. Αυτό που χρειάζεται …

Έλξη προς την ισορροπία

Η ισορροπία προϋποθέτει την προσπάθεια που χρειάζεται όταν δυο αντίθετες δυνάμεις έρχονται αντιμέτωπες και χρειάζεται μια συνεχείς και εναλλασσόμενη ‘εξίσωση’ όπου οι δυνάμεις ενισχύονται και εξουδετερώνονται. Οι αντίθετες δυνάμεις είναι …

Ερωτήσεις προτροπής αυτο-στοχασμού

Ερωτήσεις αυτοαναζήτησης είναι ερωτήσεις που έχουν σχεδιαστεί και μας προτρέπουν να αυτο-στοχαστούμε. Μας ωθούν να εξετάσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των σκέψεων, των συναισθημάτων, των εμπειριών και των κινήτρων …

Τι μας κρατά κολλημένους

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κρατηθούμε κολλημένοι. Πρώτον, να εστιάσουμε σε πράγματα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Με αυτό τον τρόπο λειτουργούν οι ειδήσεις που παρουσιάζουν, επιλεκτικά και με υπερβολή, …

Oι αντιδράσεις σου δείχνουν πολλά για σένα

Υπάρχουν περιπτώσεις που οι άνθρωποι ενοχλούνται για διάφορους λόγους. Η ένταση μπορεί να διαφέρει, αλλά και το νόημα που έδωσαν στα λόγια ή τη συμπεριφορά που τους πυροδότησε. Είναι ενδιαφέρον …

Η αδυναμία μιας σύμβασης

Ο Ων αναφέρεται στο Θεό και πιο συγκεκριμένα σε “αυτό που είναι”, “αυτό που υπάρχει”, το μόνο που υπάρχει ή αλλιώς, “όλα είναι αυτό” Κατά τον Παρμενίδη: «Αυτή, σε βεβαιώνω, …