Αλήθεια

Κανείς δεν μπορεί να μας δείξει ή να μας διδάξει την αλήθεια. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να λέμε αυτά που φανταζόμαστε για την αλήθεια, αυτό δεν είναι η ίδια η αλήθεια, είναι απλά η “δική μας αλήθεια”. Η αλήθεια είναι κάτι που πρέπει να βιώσουμε άμεσα και όπως είπε κάποτε ένας παλιός καλός φίλος – “… και θα γνωρίσεις την αλήθεια και η αλήθεια θα σε ελευθερώσει”.

Η αλήθεια είναι αυτό που απομένει στην απουσία όλης της συσσωρευμένης γνώσης, στην απουσία του παρελθόντος και του μέλλοντος. Απομένει το εδώ και το τώρα. Είναι αυτό που συμβαίνει, χωρίς καμιά επεξεργασία, χωρίς την ανάγκη να σημαίνει κάτι, αυθόρμητα και αναίτια, τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο. Έτσι βιώνει η φύση τη ροή της ζωής. Είναι η εκδήλωση αυτού που υπάρχει, στιγμή προς στιγμή. Και εμείς; δεν είμαστε πια εκεί ως άτομα, είμαστε η ίδια η ζωή αλλά και ταυτόχρονα παρατηρητές της.

Δημοσιεύθηκε στη Article